• Română (România)
 • Italian - Italy
 • Lithuanian
 • Hungarian (formal)
 • Finnish (Suomi)
 • English (United Kingdom)

 
Projektin kuvaus

ViCaDiS (Virtual Campus for Digital Students) on EU:n Elinikäisen oppimisen Erasmusohjelman Virtuaalikampus –hanke, joka tukee innovatiivisen virtuaalisen kampuksen kehittämistä digiajan opiskelijoiden käyttöön.

Hanke käynnistettiin romanialaisen “Politechnica” University of Timisoara:n Multimedia Centre & Regional Distance Education Centre:n (CSID) aloitteesta.

Partners

Taustatietoja

ViCaDiS (virtuaalinen kampus digiajan opiskelijoille) toteutetaan useiden eOppimisen asiantuntijoiden yhteistyönä, jossa kehitetään oppimista tukeva innovatiivinen ote siirtämällä eOppimisen painopistettä institutionaalisista oppimisympäristöistä henkilökohtaisiin, paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaaviin oppimisympäristöihin. Mukana on asiantuntijoita EU:sta ja Keski- ja Itä-Euroopan maista. Hankkeen tuloksena syntyy pedagoginen muutos koulutusmateriaaleista ja teknologiasta kohti opiskelijoita oppimisympäristön loppukäyttäjinä ja sisältöjen tuottajina.

Digiajan opiskelijat ovat nuoria aikuisia opiskelijoita. He ovat kasvaneet teknologiarikkaassa ympäristössä ja ovat sen tottuneita hyväksikäyttäjiä. Digivalmiuksiensa ansiosta he hyötyvät tehostuneesta vuorovaikutuksesta ja oppivat mielellään fyysisissä tai virtuaalisissa ryhmissä. Oppiminen tuottaa heille mielihyvää ja he hyötyvät uusien asioiden oppimisesta. Digiajan opiskelijat haluavat itse valita toimintatapansa ja –aikataulunsa.
He tarvitsevat toimintatapojaan vastaavan oppimisympäristön.

Tavoite

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on rakentaa digiajan opiskelijoille virtuaalinen kampus, jonka avoimet opetukselliset resurssit ja työkalut ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Hankkeessa pyritään varmistamaan partneriyliopistojen erilaisten eOppimisympäristöjen yhteensopivuus.

Päämäärät

ViCaDiS hanke pyrkii tuottamaan houkuttelevan oppimisympäristön kaikille jäsenvaltioiden opiskelijoille. Hankkeessa käytetään jo käytössä olevia työvälineitä ja kokonaisuutta parannetaan digiajan opiskelijoiden haluamilla uusilla välineillä. Tämä tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävä innovatiivinen, monikielinen ja kansainvälinen virtuaalinen kampus on ainutlaatuinen Euroopassa. Se sisältää lukuisia avoimia oppimisen resursseja (kirjasto, sanastot, linkkikokoelmat, oppimisprojektit, oppimista tukevia toimintoja), avoimia oppimisen työvälineitä (wiki, blogi, foorumi, kalenteri, podcasting, lyhytviestipalvelut, audio/videoneuvottelut IP-yhteyden yli, RSS, mobiiliviestit ja ViCaDiS palvelujen mobiililiittymän), sosiaalisen verkostoitumisen käyttöönoton opetusmetodina.

Toiminnot

Hanke sisältää seuraavat työpaketit:

WP1 - ViCaDiS skenaarion kehittäminen ja testaaminen
WP2 - ViCaDiS työvälineiden suunnittelu ja käyttöönotto
WP3 - ViCaDiS-hankkeeseen liittyvä pilitointi, testaus ja arviointi
WP4 - Arviointi ja oppaiden tuottaminen
WP5 - ViCaDiS tulosten hyväksikäyttö
WP6 - ViCaDiS tulosten levittäminen ja tietoisuuden nostaminen
WP7 - ViCaDiS-hankkeen johtaminen

Vicadis

Tulokset

Hankkeen päätulokset ovat:

 • avoimeen henkilökohtaiseen oppimisympäristöön liittyvä metodologia
 • ViCaDiS skenaariot
 • ViCaDiS-hankkeen monikielinen, tietoverkon ja mobiililaitteiden kautta käytettävissä oleva, avoimiin opetuksellisiin resursseihin pohjautuva monikielinen virtuaalinen kampus
 • Monikielinen web-portaali
 • Monikieliset ohjeistot (paperilla, CD:llä ja verkossa)
 • ViCaDiS-hankkeen arviointi
 • Mainostamiseen ja levittämiseen liittyvä materiaali

 

Tags: description , project

 
 

© 2019 ViCaDiS
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.