• Română (România)
 • Italian - Italy
 • Lithuanian
 • Hungarian (formal)
 • Finnish (Suomi)
 • English (United Kingdom)

 
Project Description

The ViCaDiS (Virtual Campus for Digital Students) EU LifeLongLearning Erasmus Virtual Campus Project supports the development of an innovative virtual campus for digital students.

Projektas inicijuotas Multimedijos centro ir regioninio nuotolinio mokymosi centro – CSID Timisoaros „Politehnica” universitetas , Rumunija.

Partneriai

Background

ViCaDis (Virtualus studentų miestelis) projekte dirba labai skirtingi nuotolinio mokymosi ekspertai iš ES ir VRE šalių, kad spartintų e. mokymosi technologijų diegimą, perkeliant patirtį ir žinias iš institucinės mokymosi aplinkos į asmeninę mokymosi aplinką (PLE), kurioje svarbiausias vaidmuo tenka studentui. Projektas plėtoja inovatyvų modelį, skirtą stiprinti tarptautinį e. mokymąsi, didžiausią dėmesį skiriant ne tik universitetinei mokymosi aplinkai, bet ir asmeninei mokymosi aplinkai, kurioje svarbiausi yra studentai. Tai gali sukelti mokomuosius ar pedagoginius pokyčius universitetų e. mokymosi sistemoje pradedant nuo edukacinės medžiagos ir technologijų iki vartotojų – studentų, vartotojui kuriamo turinio.

Virtualūs studentai čia suvokiami kaip jauni studentai, kurie užaugę kartu su naujomis technologijomis ir turi įgūdžių jas naudoti. Jų „virtualumo“ rezultatas yra mėgavimasis interaktyvumu ir ryšiu su kitais besimokančiaisiais bei lūkesčiai mokytis grupėse, kurios gali būti tiek fizinės, tiek virtualios. Jie noriai mokosi, kadangi mokymasis teikia jiems malonumą bei daug naujų atradimų. Virtualūs studentai nori turėti galimybę pasirinkti, ką ir kada daryti. Jiems tai reikalinga „dabar“.
Jie tiesiog'mąsto kitaip'.

Tikslas

Pagrindinis tikslas yra sukurti virtualų studentų miestelį besimokantiesiems, įvaldžiusiems edukacines technologijas ir atviro kodo įrankius bei priemones, siekiant padaryti jas pasiekiamas visiems studentams, ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp skirtingų e. mokymosi aplinkų, taikomų partnerių institucijose.

Uždaviniai

ViCaDiS projekto uždavinys yra sukurti mokymosi aplinką studentams, panaudojant turimus išteklius ir priemones, kuri bus patobulinta naujomis priemonėmis, reikalingomis naujajai studentų kartai. Inovatyvi ir daugiakalbė IKT pagrįsta aplinka yra unikali Europoje ir bus žinoma kaip „Tarptautinis virtualus studentų miestelis“. Ji apjungs kelis atvirus edukacinius išteklius (biblioteką, terminų žodyną, išorines nuorodas, studentų projektus, kursų veiklą), atviro kodo priemones (wiki, tinklaraščius, forumus, kalendorius, komunikaciją žinutėmis, garso ir vaizdo konferencijas, RSS, mobiliąsias žinutes, mobilų priėjimą prie ViCaDiS aplinkos) bei skatins socialinių tinklų kūrimą kaip vieną iš mokymosi metodų.

Veiklos

The project workpackages are:

WP1 - ViCaDiS scenarijaus kūrimas ir testavimas.
WP2 - ViCaDiS priemonių kūrimas ir įgyvendinimas.
WP3 - ViCaDiS išbandymas/testavimas ir įvertinimas.
WP4 - Gairių įvertinimas ir detalizavimas.
WP5 - ViCaDiS eksploatacija.
WP6 - ViCaDiS platinimas ir naudojimo skatinimas.
WP7 - ViCaDiS projekto vadyba.

vicadis

Rezultatai

Pagrindiniai projekto rezultatai yra:

 • Atviros asmeninės mokymosi aplinkos metodologija.
 • ViCaDiS scenarijus.
 • ViCaDiS daugiakalbis virtualus studentų miestelis: mobili internetinė aplinka, sukurta atviro kodo edukacinių technologijų pagrindu.
 • Daugiakalbė internetinė svetainė.
 • Daugiakalbis gairių rinkinys (popieriuje, CD ir žiniatinklyje).
 • ViCaDiS vertinimo rezultatai.
 • Reklaminė ir viešinimo medžiaga.

 

Tags: description , project

 
 

© 2019 ViCaDiS
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.