• Română (România)
  • Italian - Italy
  • Lithuanian
  • Hungarian (formal)
  • Finnish (Suomi)
  • English (United Kingdom)

 

Rezultatų naudojimo ir viešinimo plane numatyta, kad kiekvienas partneris įsipareigoja viešinti projektą dalyvaujant konferencijose, susitikimuose, vykdo spaudos darbus parengiant projekto bukletus, plakatus ir t.t. bei pristato įvairias kitas viešinimo veiklas nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse.


Links: 
 

© 2019 ViCaDiS
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.