• Română (România)
 • Italian - Italy
 • Lithuanian
 • Hungarian (formal)
 • Finnish (Suomi)
 • English (United Kingdom)

 

Rezultatai

 

Pagrindiniai projekto rezultatai yra:

 • Atviros asmeninės mokymosi aplinkos metodologija.
 • ViCaDiS scenarijus.
 • ViCaDiS daugiakalbis virtualus studentų miestelis: mobili internetinė aplinka, sukurta atviro kodo edukacinių technologijų pagrindu. www.vicadis.net/campus
 • Daugiakalbė internetinė svetainė. www.vicadis.net
 • Daugiakalbis gairių rinkinys (popieriuje, CD ir žiniatinklyje).www.vicadis.net/set
 • ViCaDiS vertinimo rezultatai.
 • Reklaminė ir viešinimo medžiaga
 
 

© 2019 ViCaDiS
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.