• Română (România)
  • Italian - Italy
  • Lithuanian
  • Hungarian (formal)
  • Finnish (Suomi)
  • English (United Kingdom)

 

Päämäärät

ViCaDiS-hanke pyrkii tuottamaan houkuttelevan oppimisympäristön kaikille jäsenvaltioiden opiskelijoille. Hankkeessa käytetään jo käytössä olevia työvälineitä ja kokonaisuutta parannetaan digiajan opiskelijoiden haluamilla uusilla välineillä. Tämä tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävä innovatiivinen, monikielinen ja kansainvälinen virtuaalinen kampus on ainutlaatuinen Euroopassa. Se sisältää lukuisia avoimia oppimisen resursseja (kirjasto, sanastot, linkkikokoelmat, oppimisprojektit, oppimista tukevat toiminnot), avoimia oppimisen työvälineitä (wiki, blogi, foorumi, kalenteri, podcasting, lyhytviestipalvelut, audio/videoneuvottelut IP-yhteyden yli, RSS, mobiiliviestit ja ViCaDiS-palvelujen mobiililiittymän), sosiaalisen verkostoitumisen käyttöönoton opetusmetodina
 
 

© 2019 ViCaDiS
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.