• Română (România)
  • Italian - Italy
  • Lithuanian
  • Hungarian (formal)
  • Finnish (Suomi)
  • English (United Kingdom)

 
Tikslas
Pagrindinis tikslas yra sukurti virtualų studentų miestelį besimokantiesiems, įvaldžiusiems edukacines technologijas ir atviro kodo įrankius bei priemones, siekiant padaryti jas pasiekiamas visiems studentams, ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp skirtingų e. mokymosi aplinkų, taikomų partnerių institucijose.
 
 

© 2019 ViCaDiS
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.